Pliki do pobrania
stop
lens
stop
lens
lens
Wniosek o zwrot pracy
Prace laureatów
Lista nagrodzonych prac
Odpowiedzi na pytania Etap II Konkursu
Zalecenia Sądu Konkursowego do prac zakwalifikowanych do II Etapu
Wyniki Etapu I Konkursu
Odpowiedzi na pytania Etap I Konkursu
Materiały dodatkowe Etap I Konkursu
Pobierz wszystkie załączniki
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1. Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie
Załącznik nr 2. Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
Załącznik nr 3. Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4. Wzory pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika/Uczestników Konkursu
Załącznik nr 5. Karta identyfikacyjna I Etapu
Załącznik nr 6. Karta identyfikacyjna II Etapu
Załącznik nr 7. Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej Etap I
Załącznik nr 8. Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej Etap II
Załącznik nr 9. Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej
Załącznik nr 10a. Program inwestorski zawierający wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, funkcjonalno-użytkowe i akustyczne
Załącznik nr 10b. Aktualna mapa wysokościowa do celów projektowych
Załącznik nr 10c. Decyzja nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20 lutego 2017 r. wydana przez Wójta Gminy Sochaczew
Załącznik nr 10d. Studium geologiczno-inżynierskie
Załącznik nr 10e. Decyzja nr 892/D/TC-U/16 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Załącznik nr 10f. Pismo PZD.D2.4140.45.2016 Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie
Załącznik nr 10g. Inwentaryzacja zieleni
Załącznik nr 10h. Wypis z rejestru gruntów
Załącznik nr 10i. Wzór tabeli programu podstawowego oraz bilansu terenu
Regulamin Pracy Sądu Konkursowego
lens
stop
stop
lens
stop