O inwestycji
zobacz również:
Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli jest w założeniu dopełnieniem projektu prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego.

Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli jest w założeniu dopełnieniem projektu prof. Franciszka Krzywdy-Polkowskiego i zespołu projektantów parku-pomnika w Żelazowej Woli (patrz: Historia miejsca), w założeniu pierwotnym miejsca kultu kompozytora, ale również ośrodka międzynarodowych działań artystycznych, upowszechnieniowych i edukacyjnych. Centrum umożliwi rozbudowanie i intensyfikację codziennej działalności artystycznej, w tym koncertowej adresowanej do odwiedzających turystów, a także działalności edukacyjnej i warsztatowej o profilu powszechnym. Jednocześnie Centrum umożliwi organizację szczególnych koncertów o najwyższym poziomie artystycznym, w tym wybranych koncertów festiwalu „Chopin i jego Europa” czy eliminacji Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina. Dzięki zakładanym znakomitym warunkom akustycznym sali koncertowej oraz pełnej funkcjonalności nagraniowej na najwyższym dostępnym poziomie technicznym, Centrum umożliwi rejestrację szczególnych wykonań artystycznych, inspirowanych niepowtarzalną aurą miejsca – domu urodzenia jednego z największych muzycznych geniuszy wszechczasów. Inwestycja pozwoli na organizację kursów mistrzowskich, w tym fortepianowych, a także warsztatów artystycznych, w tym skierowanych do orkiestr młodzieżowych. W części konferencyjnej odbywać się będą konferencje i kongresy naukowe, warsztaty sektora edukacji artystycznej, sympozja tematyczne czy posiedzenia stowarzyszeń muzycznych. Dzięki uniwersalnej infrastrukturze, zróżnicowanemu programowi i połączeniu z miejscem urodzenia Chopina, Centrum w założeniu stanie się aktywnym ośrodkiem promieniującym na cały świat, przy harmonijnej syntezie największego kunsztu artystycznego i wiedzy naukowej z działalnością edukacyjną i upowszechnieniową, z uwzględnieniem potrzeb na poziomie międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.
Patrz: Pliki do pobrania --> Program inwestorski

 

GALERIA ZDJĘĆ