10 listopada 2017
Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
10 listopada 2017
Udostępnienie na stronie internetowej konkursu Regulaminu oraz kompletu wytycznych konkursowych i materiałów potrzebnych do projektowania
11 grudnia 2017
Składanie pytań dotyczących wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków uczestnictwa
do 22 grudnia 2017
Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie
28 grudnia 2017
Zakończenie składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
do 19 stycznia 2018
Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w I Etapie Konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

I etap

do 2 lutego 2018
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych
do 16 lutego 2018
Odpowiedzi na pytania Uczestników I Etapu Konkursu
do 23 marca 2018
Składanie opracowań studialnych (Etap I Konkursu)
13 kwietnia 2018
Decyzja o dopuszczeniu do Etapu II Konkursu, zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu Uczestników, zakwalifikowanych się do dalszego udziału w Konkursie

II etap

do 20 kwietnia 2018
Przekazanie zaleceń konkursowych po Etapie I Konkursu Uczestnikom zakwalifikowanych się do dalszego udziału w Konkursie
do 7 maja 2018
Składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych
do 18 maja 2018
Przekazanie odpowiedzi na pytania Uczestnikom Etapu II Konkursu
do 15 czerwca 2018
Składanie prac konkursowych Etap II Konkursu
do 29 czerwca 2018
Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu