Jarosław Szajner

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku administracja. Ukończył także filologię angielską, studia Master of Business Administration oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. W 2010 r. otrzymał mianowanie na urzędnika służby cywilnej.

Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Politechnice Lubelskiej, badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Administracji w Warszawie, psychologii społecznej, jak również studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie zawodowe w administracji rządowej i samorządowej.