dr Artur Szklener

urodzony w 1972 roku w Krakowie, ukończył studia muzykologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1994-1995 był stypendystą Exeter Uniwersity w Wielkiej Brytanii, w latach 1994-1997 - programu Phare w Londynie, Pradze, Brnie i Krakowie. W latach 1992-1994 był prezesem Koła Naukowego Studentów Muzykologów, od 1996 zastępcą redaktora naczelnego "ViVO" - muzycznego czasopisma studentów i absolwentów Akademii Muzycznej oraz Muzykologii - i wiceprezesem stowarzyszenia młodych muzyków i muzykologów "Koryfeusz". Studia ukończył w roku 1997 ("Fantazja f-moll" Chopina w świetle współczesnych metod analitycznych) otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Od tego czasu prowadzi zajęcia w Instytucie Muzykologii UJ. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską pod tytułem Idiom melodyki Chopina.

Od roku 2001 związany z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie, początkowo jako pracownik merytoryczny, następnie koordynator programu naukowego, zaś od 2009 do 2012 roku jako zastępca dyrektora ds. nauki i wydawnictw. 1 maja 2012 roku objął w Instytucie stanowisko dyrektora.

Jest redaktorem serii publikacji naukowych wieńczących coroczne konferencje chopinowskie oraz współtwórcą serii wydawniczej Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe. Jego badania naukowe skupiają się wokół dzieła Fryderyka Chopina oraz metod analizy muzyki tonalnej.