prof. John Rink

jest jednym z największych autorytetów w zakresie twórczości Fryderyka Chopina. Będąc wyróżnianym nagrodami autorem, jest nadto uważany za eksperta w zakresie Chopinowskich rękopisów, druków muzycznych, historii praktyki wykonawczej dzieł Chopina (w tym również stylu gry samego kompozytora) aż do czasów współczesnych, analizy repertuaru, praktyki wydawniczej, aspektów recepcji. Profesor Rink jest wykładowcą na kierunku Musical Performance Studies na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) od 2009 roku – tj. od czasu, gdy został powołany na stanowisko dyrektora AHRC Research Centre for Musical Performance as Creative Practice w Cambridge. John Rink jest również członkiem i dyrektorem Studies in Music w St John’s College (Cambridge) oraz gościnnym profesorem w Royal Holloway London, Queen Mary London, Konserwatorium w Szanghaju, a także w Konserwatorium Yong Siew Toh w Singapurze.
Jego dorobkek naukowy obejmuje wiele prac poświęconych Chopinowi. W wydawnictwie Cambridge University Press ukazało się 6 książek: w tym Chopin Studies 2 (we współpracy z Jimem Samsonem, 1994), Chopin: The Piano Concertos (1997) oraz Annotated Catalogue of Chopin’s First Editions (we współpracy z Christophem Grabowskim, 2010) – ostatnia z wymienionych publikacji została wyróżniona międzynarodowymi nagrodami w 2012 r. (C.B. Oldman Prize i Vincent H. Duckles Award). Nagrodę zdobyła również jego książka o Koncertach fortepianowych i esej o wczesnych kompozycjach Chopina. Poza wydawnictwami książkowymi John Rink opublikował liczne artykuły z zakresu chopinologii oraz powszechnie cenione wydanie koncertów fortepianowych polskiego kompozytora. Jest kierownikiem projektu i redaktorem serii The Complete Chopin – A New Critical Edition ukazującej się w wydawnictwie Petersa oraz redaktorem naczelnym serii książek poświęconych muzycznej praktyce wykonawczej, która zacznie się ukazywać od 2015 r. w Oxford University Press. Profesor Rink prowadzi dwa mające wielką wagę projekty internetowe związane z Chopinem: Chopin’s First Editions Online (CFEO; www.cfeo.org.uk) oraz Online Chopin Variorum Edition (OCVE; www.ocve.org.uk).
John Rink ukończył Princeton University, King’s College London i University of Cambridge. Uzyskał Concert Recital Diploma i Premier Prix w zakresie fortepianu na Guildhall School of Music & Drama. Jest zdobywcą nagród na konkursach dla młodych pianistów, m.in. na Youth Auditions organizowanych corocznie przez Philadelphia Orchestra. Od tego czasu rozwijał swoją karierę w zakresie wykonawstwa i działalności akademickiej. Występował z recitalami-wykładami, a także prowadził kursy mistrzowskie na całym świecie. Jako wykonawca w ostatnim czasie skupia się na instrumentach historycznych: jest uznanym ekspertem w zakresie gry na fortepianie marki Pleyel (które to instrumenty były faworyzowane przez Chopina).
John Rink jest też od 2003 r. członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.