OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników Konkursu odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Sali Wystawienniczej w siedzibie SARP w Warszawie.
Informacja o ogłoszeniu wyników Konkursu
Lista nagrodzonych prac
Prace laureatów

WYSTAWA I DYSKUSJA POKONKURSOWA

Wystawa pokonkursowa jest czynna do 06 lipca 2018 r. w Sali Wystawienniczej siedziby SARP przy ulicy Foksal 2 w Warszawie w godzinach 9:00 -17:00.

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 roku o godz. 13.00 również w siedzibie SARP.


ODBIÓR PRAC

Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień, będą do odebrania po zakończeniu wystawy pokonkursowej, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy. Zwrot prac nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez Uczestnika konkursu (formularz wniosku). Nienagrodzone prace konkursowe Uczestników Konkursu, którzy nie złożą wniosku o ich zwrot w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu, lub złożą, ale nie zgłoszą się po odbiór prac w tym terminie, prace te zostaną protokolarnie zniszczone.
PRIZES: 116 000 EURO
submit your application form by 28 December
PURPOSE

The purpose of the Competition is to select the best Investment design located in the vicinity of the Birthplace of Fryderyk Chopin and Park in Żelazowa Wola. The conceptual architectural design must take into account the spatial relationship with the Birthplace of Fryderyk Chopin, which is the focal point of the historic park surrounding it. In particular it must harmonize with the function of the site, i.e. the Park-Memorial created in the 1920s and 1930s to commemorate the great artist (see: the history of the place). Its outline dimensions should organically harmonize with the landscape without dominating the surroundings, which should not however exclude architectural design proposals with a distinct identity. The topography, architectural context of the interwar Park-Memorial and vegetation creating time-varying compositions are all important points of reference for the design project. It is because of this context that the aesthetic value of the proposal and its symbiosis with the surrounding landscape values is of particular importance. The design should take into account the composition of the surrounding vegetation, which in a creative manner refers to the local landscape and modernist layout of the Park. The Investment shall meet the requirements of sustainable development